Over Duurzaamheid

De bouw begint bij een duurzaam ontwerp waar bijvoorbeeld middels zongericht bouwen de passieve zonne-energie optimaal wordt benut. Verder kun je denken aan isolatievoorzieningen met een hoge isolatie-waarde om de stookkosten te drukken. energiezuinige cv-installatie en/of toepassing van zonnepanelen en andere energie winnende of -besparende installaties. Maar u kunt nog veel verder gaan door bijvoorbeeld duurzame apparaten te installeren zoals een warmtepomp. Kortom u kunt uw woning volledig optrekken volgens een duurzame en/of energie-efficiënte bouwtechniek. Per woning of plan zijn er legio mogelijkheden om je leefomgeving te verduurzamen.

Duurzaam huis

Wanneer heb je nu eigenlijk een duurzaam huis? Hiervoor zijn heel veel verschillende definities en veel uiteenlopende meningen. In de basis wordt een huis wordt vaak duurzaam genoemd als het gebouwd of verbouwd is aan de hand van het zogenaamde Trias Principe wat ook vaak wordt gebruikt als uitgangspunt voor een duurzaam leven. De uitgangspunten van het Trias principe zijn:

  1. Beperk je vraag tot je werkelijke behoeften: wees bewust van je ruimtegebruik, koop alleen dat wat je echt nodig hebt en beperk op die manier ook je afval.

  2. Gebruik hernieuwbare en duurzame materialen en energiebronnen

  3. Spring zuinig om met eindige bronnen: primaire bouwmaterialen, water en energie.

Hiermee is de duurzaamheid van je huis afhankelijk van een hele reeks milieubewuste keuzes tijdens en na de bouw van je huis. Deze keuzes zijn in te delen in de volgende groepen:

 

  • De woonplaats en het type woning

  • De uitwerking van het bouwplan

  • De bouwmethode

  • De bouwmaterialen

  • De klimaatbeheersing

  • Het gebruik en verbruik van water

  • Het gebruik en de productie van energie

Bouwbedrijf EnBee gebruikt zoveel mogelijk duurzame bouwmaterialen en houdt rekening met de wensen van de opdrachtgever.